دلار / واچای زامبیا

USD/ZMW Ask
نرخ فعلی:: 21.2266 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 21.2266 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 21.2266 0
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.577 ۱۹:۴۲:۳۷ 0.094 0.46% 20.601 20.528 20.528 0.577 20.588 20.601
CNY/DZD Ask 20.577 ۱۹:۴۲:۳۷ 0.094 0.46% 20.601 20.528 20.528 0.577 20.588 20.601
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0093 ۰۲:۱۴:۲۱ 0.0002 2.15% 0.0093 0.0093 0.0093 - 0.0095 0.0096
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0093 ۰۲:۱۴:۲۱ 0.0002 2.15% 0.0093 0.0093 0.0093 - 0.0095 0.0096
افغانی افغانستان / دلار 0.013 ۲۵ آبان - - 0.013 0.013 0 - - -
افغانی افغانستان / دلار 0.013 ۲۵ آبان - - 0.013 0.013 0 - - -
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.01 ۲۴ دی - - 0.01 0.01 0 - - 0.0101
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.01 ۲۴ دی - - 0.01 0.01 0 - - 0.0101
انگولتروم بوتان / دلار 0.0137 ۳۰ دی - - 0.0137 0.0136 0 - - 0.0137
انگولتروم بوتان / دلار 0.0137 ۳۰ دی - - 0.0137 0.0136 0 - - 0.0137
بات تایلند / پزو شیلی 24.48 ۲۱:۵۶:۲۷ 0.03 0.12% 24.49 24.31 24.46 0.48 24.45 24.6
بات تایلند / پزو شیلی 24.48 ۲۱:۵۶:۲۷ 0.03 0.12% 24.49 24.31 24.46 0.48 24.45 24.6
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.6051 ۲۱:۵۶:۳۱ 0.0019 0.12% 1.6059 1.6029 1.6039 0.3949 1.6064 1.6068
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.6051 ۲۱:۵۶:۳۱ 0.0019 0.12% 1.6059 1.6029 1.6039 0.3949 1.6064 1.6068
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9045 ۲۱:۵۶:۲۵ 0.0065 0.22% 2.9062 2.8947 2.8988 0.0955 2.898 2.898
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی