دلار / راند آفریقای جنوبی

USD/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 15.9819 0.37
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 15.9819 0.37

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 15.9819 0.37

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دلار / راند آفریقای جنوبی

نمودار کندل‌استیک دلار / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

نمودار نوسانات دلار / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

مقایسه روند قیمت دلار / راند آفریقای جنوبی در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دلار / راند آفریقای جنوبی

اندیکاتورهای دلار / راند آفریقای جنوبی