خبر

دلار / دلار تایوان

USD/TWD Ask
نرخ فعلی:: 31.501 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 31.501 0.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 31.501 0.1

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی