دلار / منات ترکمنستان

USD/TMT Ask
نرخ فعلی:: 3.5 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.5 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.5 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / منات ترکمنستان

در حال حاضر قیمت دلار / منات ترکمنستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / منات ترکمنستان
3.5 ریال
می باشد

قیمت دلار / منات ترکمنستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / منات ترکمنستان روز گذشته برابر با
3.5 ریال
بود

قیمت دلار / منات ترکمنستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / منات ترکمنستان نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / منات ترکمنستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / منات ترکمنستان برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / منات ترکمنستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.5 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / منات ترکمنستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.4934 ریال

قیمت دلار / منات ترکمنستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / منات ترکمنستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  با رقم 3.5 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار / منات ترکمنستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / منات ترکمنستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / منات ترکمنستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 21 آبان 1400  با رقم 3.5 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال دلار / منات ترکمنستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / منات ترکمنستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / منات ترکمنستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 3.5 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار / منات ترکمنستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / منات ترکمنستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / منات ترکمنستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 28 خرداد 1400  با رقم 3.5 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار / منات ترکمنستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / منات ترکمنستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / منات ترکمنستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 21 آذر 1399  با رقم 3.5 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار / منات ترکمنستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / منات ترکمنستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / منات ترکمنستان برابر است با 3.61 ریال که در تاریخ سه شنبه 20 شهریور 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / منات ترکمنستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / منات ترکمنستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / منات ترکمنستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 21 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / منات ترکمنستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / منات ترکمنستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / منات ترکمنستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / منات ترکمنستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 28 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / منات ترکمنستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / منات ترکمنستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 21 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / منات ترکمنستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / منات ترکمنستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / منات ترکمنستان، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / منات ترکمنستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / منات ترکمنستان، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / منات ترکمنستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / منات ترکمنستان،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / منات ترکمنستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / منات ترکمنستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / منات ترکمنستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / منات ترکمنستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / منات ترکمنستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / منات ترکمنستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / منات ترکمنستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / منات ترکمنستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / منات ترکمنستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی