دلار / بات تایلند

USD/THB Ask
نرخ فعلی:: 33.32 0.45
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 33.32 0.45

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 33.32 0.45

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / بات تایلند

در حال حاضر قیمت دلار / بات تایلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / بات تایلند 33.32 ریال می باشد

قیمت دلار / بات تایلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / بات تایلند روز گذشته برابر با 33.16 ریال بود

قیمت دلار / بات تایلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / بات تایلند نسبت به روز گذشته 0.16 ریال افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / بات تایلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / بات تایلند برابر با 33.17 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

33.33 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

33.09 ریال

قیمت دلار / بات تایلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / بات تایلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  با رقم 32.93 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.18 درصدی یا 0.39 ریال دلار / بات تایلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / بات تایلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / بات تایلند در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1400  با رقم 33.54 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.65  درصدی یا 0.22 ریال دلار / بات تایلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / بات تایلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / بات تایلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 33.36 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.11 درصدی یا 0.04 ریال دلار / بات تایلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / بات تایلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / بات تایلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 1400  با رقم 32.86 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.39 درصدی یا 0.46 ریال دلار / بات تایلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / بات تایلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / بات تایلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 10 بهمن 1399  با رقم 29.93 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.32 درصدی یا 3.39 ریال دلار / بات تایلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / بات تایلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / بات تایلند برابر است با 44.88 ریال که در تاریخ جمعه 4 آبان 1380  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / بات تایلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.545785 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.65 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.11 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 7 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.39 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 10 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.32 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / بات تایلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / بات تایلند، 0.65 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / بات تایلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / بات تایلند، 0.65 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / بات تایلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / بات تایلند،  0.65 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / بات تایلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / بات تایلند،  0.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / بات تایلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / بات تایلند،  0.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / بات تایلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 38.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / بات تایلند،  0.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / بات تایلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 48.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / بات تایلند،  0.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / بات تایلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین