دلار / بات تایلند

USD/THB Ask
نرخ فعلی:: 33.32 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 33.32 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 33.32 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دلار / بات تایلند

نمودار کندل‌استیک دلار / بات تایلند در روز جاری

نمودار نوسانات دلار / بات تایلند در روز جاری

مقایسه روند قیمت دلار / بات تایلند در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دلار / بات تایلند

اندیکاتورهای دلار / بات تایلند