دلار / دلار سنگاپور

USD/SGD Ask
نرخ فعلی:: 1.3881 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.3881 0.14

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.3881 0.14

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی