دلار / کرون سوئد

USD/SEK Ask
نرخ فعلی:: 8.5491 0.22
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 8.5491 0.22
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8.5491 0.22
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۵۱:۲۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
8.5491 11:51:25 0.0003 - 0.0186 0.22% 0.0186 0.22% 0.0891 0.4509
8.5494 11:50:44 0.0003 - 0.0189 0.22% 0.0189 0.22% 0.0888 0.4506
8.5491 11:50:28 0.0052 0.06% 0.0186 0.22% 0.0186 0.22% 0.0891 0.4509
8.5543 11:50:23 0.009 0.11% 0.0238 0.28% 0.0238 0.28% 0.0839 0.4457
8.5633 11:47:15 0.012 0.14% 0.0328 0.38% 0.0328 0.38% 0.0749 0.4367
8.5513 11:44:16 0.0019 0.02% 0.0208 0.24% 0.0208 0.24% 0.0869 0.4487
8.5494 11:43:29 0.0034 0.04% 0.0189 0.22% 0.0189 0.22% 0.0888 0.4506
8.5528 11:43:15 0.0053 0.06% 0.0223 0.26% 0.0223 0.26% 0.0854 0.4472
8.5475 11:40:24 - - 0.017 0.20% 0.017 0.20% 0.0907 0.4525
8.5475 11:40:23 0.0046 0.05% 0.017 0.20% 0.017 0.20% 0.0907 0.4525
8.5429 11:36:20 0.0041 0.05% 0.0124 0.15% 0.0124 0.15% 0.0953 0.4571
8.5388 11:35:34 - - 0.0083 0.10% 0.0083 0.10% 0.0994 0.4612
8.5388 11:35:34 0.0065 0.08% 0.0083 0.10% 0.0083 0.10% 0.0994 0.4612
8.5453 11:33:23 0.0024 0.03% 0.0148 0.17% 0.0148 0.17% 0.0929 0.4547
8.5429 11:30:31 - - 0.0124 0.15% 0.0124 0.15% 0.0953 0.4571
8.5429 11:30:29 0.0007 0.01% 0.0124 0.15% 0.0124 0.15% 0.0953 0.4571
8.5422 11:29:16 0.0034 0.04% 0.0117 0.14% 0.0117 0.14% 0.096 0.4578
8.5388 11:28:28 0.0021 0.02% 0.0083 0.10% 0.0083 0.10% 0.0994 0.4612
8.5409 11:27:19 0.0015 0.02% 0.0104 0.12% 0.0104 0.12% 0.0973 0.4591
8.5394 11:24:19 0.0016 0.02% 0.0089 0.10% 0.0089 0.10% 0.0988 0.4606
8.541 11:23:10 0.0008 0.01% 0.0105 0.12% 0.0105 0.12% 0.0972 0.459
8.5402 11:22:24 0.0003 - 0.0097 0.11% 0.0097 0.11% 0.098 0.4598
8.5405 11:16:22 0.0087 0.10% 0.01 0.12% 0.01 0.12% 0.0977 0.4595
8.5492 11:15:50 0.0056 0.07% 0.0187 0.22% 0.0187 0.22% 0.089 0.4508
8.5436 11:15:25 - - 0.0131 0.15% 0.0131 0.15% 0.0946 0.4564
8.5436 11:15:25 0.0017 0.02% 0.0131 0.15% 0.0131 0.15% 0.0946 0.4564
8.5453 11:12:26 0.0012 0.01% 0.0148 0.17% 0.0148 0.17% 0.0929 0.4547
8.5465 11:09:20 0.0027 0.03% 0.016 0.19% 0.016 0.19% 0.0917 0.4535
8.5492 11:08:42 0.0021 0.02% 0.0187 0.22% 0.0187 0.22% 0.089 0.4508
8.5471 11:08:23 0.0002 - 0.0166 0.19% 0.0166 0.19% 0.0911 0.4529
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی