دلار / کرون سوئد

USD/SEK Ask
نرخ فعلی:: 9.0166 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 9.0166 0.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 9.0166 0.16

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار / کرون سوئد در روز جاری

۰۰:۳۷:۱۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
9.0166 00:37:18 0.0028 0.03% 0.0142 0.16% 0.0134 0.15% 0.1652 0.0166
9.0194 00:36:26 0.0031 0.03% 0.0114 0.13% 0.0106 0.12% 0.1624 0.0194
9.0163 00:33:21 0.0134 0.15% 0.0145 0.16% 0.0137 0.15% 0.1655 0.0163
9.0297 00:31:21 0.0103 0.11% 0.0011 0.01% 0.0003 - 0.1521 0.0297
9.0194 00:30:27 - - 0.0114 0.13% 0.0106 0.12% 0.1624 0.0194
9.0194 00:30:27 0.0094 0.10% 0.0114 0.13% 0.0106 0.12% 0.1624 0.0194
9.0288 00:29:41 0.0007 0.01% 0.002 0.02% 0.0012 0.01% 0.153 0.0288
9.0281 00:29:15 0.0024 0.03% 0.0027 0.03% 0.0019 0.02% 0.1537 0.0281
9.0305 00:25:20 - - 0.0003 - 0.0005 0.01% 0.1513 0.0305
9.0305 00:25:19 0.0004 - 0.0003 - 0.0005 0.01% 0.1513 0.0305
9.0301 00:23:17 0.0013 0.01% 0.0007 0.01% 0.0001 - 0.1517 0.0301
9.0288 00:22:46 0.0004 - 0.002 0.02% 0.0012 0.01% 0.153 0.0288
9.0292 00:22:16 0.0008 0.01% 0.0016 0.02% 0.0008 0.01% 0.1526 0.0292
9.03 00:20:21 - - 0.0008 0.01% - - 0.1518 0.03
9.03 00:20:20 - - 0.0008 0.01% - - 0.1518 0.03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی