دلار / کرون سوئد

USD/SEK Ask
نرخ فعلی:: 8.494 1.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 8.494 1.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8.494 1.01
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۳:۲۱:۳۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
8.494 23:21:36 0.0012 0.01% 0.0861 1.01% 0.0327 0.38% 0.1389 0.506
8.4928 23:20:10 - - 0.0873 1.03% 0.0339 0.40% 0.1401 0.5072
8.4928 23:20:09 0.0005 0.01% 0.0873 1.03% 0.0339 0.40% 0.1401 0.5072
8.4923 23:15:09 - - 0.0878 1.03% 0.0344 0.41% 0.1406 0.5077
8.4923 23:15:08 0.0017 0.02% 0.0878 1.03% 0.0344 0.41% 0.1406 0.5077
8.494 23:14:31 0.0013 0.02% 0.0861 1.01% 0.0327 0.38% 0.1389 0.506
8.4927 23:10:09 - - 0.0874 1.03% 0.034 0.40% 0.1402 0.5073
8.4927 23:10:08 0.0002 - 0.0874 1.03% 0.034 0.40% 0.1402 0.5073
8.4925 23:08:09 0.0013 0.02% 0.0876 1.03% 0.0342 0.40% 0.1404 0.5075
8.4912 23:07:35 0.0013 0.02% 0.0889 1.05% 0.0355 0.42% 0.1417 0.5088
8.4925 23:05:08 - - 0.0876 1.03% 0.0342 0.40% 0.1404 0.5075
8.4925 23:05:07 0.0014 0.02% 0.0876 1.03% 0.0342 0.40% 0.1404 0.5075
8.4939 23:01:14 0.0027 0.03% 0.0862 1.01% 0.0328 0.39% 0.139 0.5061
8.4912 23:00:54 - - 0.0889 1.05% 0.0355 0.42% 0.1417 0.5088
8.4912 23:00:52 0.0011 0.01% 0.0889 1.05% 0.0355 0.42% 0.1417 0.5088
8.4923 22:57:06 0.0017 0.02% 0.0878 1.03% 0.0344 0.41% 0.1406 0.5077
8.494 22:56:11 0.0017 0.02% 0.0861 1.01% 0.0327 0.38% 0.1389 0.506
8.4923 22:50:09 - - 0.0878 1.03% 0.0344 0.41% 0.1406 0.5077
8.4923 22:50:09 0.0011 0.01% 0.0878 1.03% 0.0344 0.41% 0.1406 0.5077
8.4934 22:49:25 0.0005 0.01% 0.0867 1.02% 0.0333 0.39% 0.1395 0.5066
8.4939 22:45:07 - - 0.0862 1.01% 0.0328 0.39% 0.139 0.5061
8.4939 22:45:06 0.0012 0.01% 0.0862 1.01% 0.0328 0.39% 0.139 0.5061
8.4927 22:43:06 0.0031 0.04% 0.0874 1.03% 0.034 0.40% 0.1402 0.5073
8.4958 22:42:12 0.0031 0.04% 0.0843 0.99% 0.0309 0.36% 0.1371 0.5042
8.4927 22:40:07 - - 0.0874 1.03% 0.034 0.40% 0.1402 0.5073
8.4927 22:40:07 0.0037 0.04% 0.0874 1.03% 0.034 0.40% 0.1402 0.5073
8.4964 22:36:07 0.0006 0.01% 0.0837 0.99% 0.0303 0.36% 0.1365 0.5036
8.4958 22:35:14 - - 0.0843 0.99% 0.0309 0.36% 0.1371 0.5042
8.4958 22:35:14 0.0006 0.01% 0.0843 0.99% 0.0309 0.36% 0.1371 0.5042
8.4964 22:30:12 - - 0.0837 0.99% 0.0303 0.36% 0.1365 0.5036
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی