خبر

دلار / کرون سوئد

USD/SEK Ask
نرخ فعلی:: 10.2788 0.94
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 10.2788 0.94

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 10.2788 0.94

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی