دلار / ریال عربستان

USD/SAR Ask
نرخ فعلی:: 3.7573 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.7573 0

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.7573 0

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی