دلار / لئو رومانی

USD/RON Ask
نرخ فعلی:: 4.2698 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.2698 0.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.2698 0.14
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار / لئو رومانی در روز جاری

۱۸:۳۱:۲۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.2698 18:31:21 0.0011 0.03% 0.006 0.14% 0.006 0.14% 0.0062 0.2698
4.2687 18:30:28 - - 0.0049 0.11% 0.0049 0.11% 0.0051 0.2687
4.2687 18:30:28 0.0027 0.06% 0.0049 0.11% 0.0049 0.11% 0.0051 0.2687
4.266 18:29:34 0.0027 0.06% 0.0022 0.05% 0.0022 0.05% 0.0024 0.266
4.2687 18:29:19 0.0004 0.01% 0.0049 0.11% 0.0049 0.11% 0.0051 0.2687
4.2683 18:27:19 0.0035 0.08% 0.0045 0.11% 0.0045 0.11% 0.0047 0.2683
4.2648 18:25:20 - - 0.001 0.02% 0.001 0.02% 0.0012 0.2648
4.2648 18:25:18 0.0007 0.02% 0.001 0.02% 0.001 0.02% 0.0012 0.2648
4.2655 18:23:18 0.0005 0.01% 0.0017 0.04% 0.0017 0.04% 0.0019 0.2655
4.266 18:22:51 0.0011 0.03% 0.0022 0.05% 0.0022 0.05% 0.0024 0.266
4.2649 18:22:19 0.0021 0.05% 0.0011 0.03% 0.0011 0.03% 0.0013 0.2649
4.267 18:19:20 0.0008 0.02% 0.0032 0.08% 0.0032 0.08% 0.0034 0.267
4.2662 18:17:17 0.0006 0.01% 0.0024 0.06% 0.0024 0.06% 0.0026 0.2662
4.2656 18:15:23 - - 0.0018 0.04% 0.0018 0.04% 0.002 0.2656
4.2656 18:15:23 0.0003 0.01% 0.0018 0.04% 0.0018 0.04% 0.002 0.2656
4.2659 18:13:17 0.0003 0.01% 0.0021 0.05% 0.0021 0.05% 0.0023 0.2659
4.2656 18:11:22 0.0003 0.01% 0.0018 0.04% 0.0018 0.04% 0.002 0.2656
4.2659 18:09:20 0.0009 0.02% 0.0021 0.05% 0.0021 0.05% 0.0023 0.2659
4.2668 18:08:16 0.0009 0.02% 0.003 0.07% 0.003 0.07% 0.0032 0.2668
4.2659 18:07:36 0.0012 0.03% 0.0021 0.05% 0.0021 0.05% 0.0023 0.2659
4.2647 18:05:27 - - 0.0009 0.02% 0.0009 0.02% 0.0011 0.2647
4.2647 18:05:27 0.0005 0.01% 0.0009 0.02% 0.0009 0.02% 0.0011 0.2647
4.2652 18:03:28 0.0001 - 0.0014 0.03% 0.0014 0.03% 0.0016 0.2652
4.2651 18:02:59 - - 0.0013 0.03% 0.0013 0.03% 0.0015 0.2651
4.2651 18:02:55 0.0002 - 0.0013 0.03% 0.0013 0.03% 0.0015 0.2651
4.2653 18:01:30 0.0012 0.03% 0.0015 0.04% 0.0015 0.04% 0.0017 0.2653
4.2641 17:59:14 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0005 0.2641
4.2644 17:57:17 0.0003 0.01% 0.0006 0.01% 0.0006 0.01% 0.0008 0.2644
4.2641 17:56:25 0.0005 0.01% 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0005 0.2641
4.2646 17:55:19 - - 0.0008 0.02% 0.0008 0.02% 0.001 0.2646
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی