دلار / سول پرو

USD/PEN Ask
نرخ فعلی:: 4.08 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.08 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.08 0.06

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دلار / سول پرو

نمودار کندل‌استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار نوسانات دلار / سول پرو در روز جاری

مقایسه روند قیمت دلار / سول پرو در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دلار / سول پرو

اندیکاتورهای دلار / سول پرو