دلار / دلار نیوزیلند

USD/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.3947 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.3947 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.3947 0.06
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

۱۸:۱۵:۲۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.3947 18:15:22 - - 0.0008 0.06% 0.0008 0.06% 0.0045 0.3947
1.3947 18:15:22 0.0002 0.01% 0.0008 0.06% 0.0008 0.06% 0.0045 0.3947
1.3949 18:14:28 0.0002 0.01% 0.0006 0.04% 0.0006 0.04% 0.0043 0.3949
1.3947 18:13:17 0.0002 0.01% 0.0008 0.06% 0.0008 0.06% 0.0045 0.3947
1.3945 18:11:22 0.0004 0.03% 0.001 0.07% 0.001 0.07% 0.0047 0.3945
1.3949 18:09:20 0.0002 0.01% 0.0006 0.04% 0.0006 0.04% 0.0043 0.3949
1.3947 18:08:16 0.0002 0.01% 0.0008 0.06% 0.0008 0.06% 0.0045 0.3947
1.3949 18:07:36 0.0008 0.06% 0.0006 0.04% 0.0006 0.04% 0.0043 0.3949
1.3941 18:05:27 - - 0.0014 0.10% 0.0014 0.10% 0.0051 0.3941
1.3941 18:05:27 0.0004 0.03% 0.0014 0.10% 0.0014 0.10% 0.0051 0.3941
1.3945 18:03:28 0.0002 0.01% 0.001 0.07% 0.001 0.07% 0.0047 0.3945
1.3943 18:02:59 - - 0.0012 0.09% 0.0012 0.09% 0.0049 0.3943
1.3943 18:02:55 - - 0.0012 0.09% 0.0012 0.09% 0.0049 0.3943
1.3943 18:01:30 0.0002 0.01% 0.0012 0.09% 0.0012 0.09% 0.0049 0.3943
1.3941 17:59:14 0.0002 0.01% 0.0014 0.10% 0.0014 0.10% 0.0051 0.3941
1.3943 17:57:16 0.0002 0.01% 0.0012 0.09% 0.0012 0.09% 0.0049 0.3943
1.3945 17:56:25 0.0008 0.06% 0.001 0.07% 0.001 0.07% 0.0047 0.3945
1.3937 17:55:19 - - 0.0018 0.13% 0.0018 0.13% 0.0055 0.3937
1.3937 17:55:18 0.0004 0.03% 0.0018 0.13% 0.0018 0.13% 0.0055 0.3937
1.3933 17:53:15 0.0006 0.04% 0.0022 0.16% 0.0022 0.16% 0.0059 0.3933
1.3939 17:51:19 0.0004 0.03% 0.0016 0.11% 0.0016 0.11% 0.0053 0.3939
1.3935 17:50:23 - - 0.002 0.14% 0.002 0.14% 0.0057 0.3935
1.3935 17:50:22 0.001 0.07% 0.002 0.14% 0.002 0.14% 0.0057 0.3935
1.3945 17:49:26 0.0008 0.06% 0.001 0.07% 0.001 0.07% 0.0047 0.3945
1.3937 17:47:14 0.0004 0.03% 0.0018 0.13% 0.0018 0.13% 0.0055 0.3937
1.3941 17:46:15 0.0002 0.01% 0.0014 0.10% 0.0014 0.10% 0.0051 0.3941
1.3939 17:45:21 - - 0.0016 0.11% 0.0016 0.11% 0.0053 0.3939
1.3939 17:45:19 0.0004 0.03% 0.0016 0.11% 0.0016 0.11% 0.0053 0.3939
1.3943 17:43:15 0.0002 0.01% 0.0012 0.09% 0.0012 0.09% 0.0049 0.3943
1.3945 17:41:19 0.0002 0.01% 0.001 0.07% 0.001 0.07% 0.0047 0.3945
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی