دلار / دلار نیوزیلند

USD/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.4682 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.4682 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.4682 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / دلار نیوزیلند

در حال حاضر قیمت دلار / دلار نیوزیلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / دلار نیوزیلند
1.4682 ریال
می باشد

قیمت دلار / دلار نیوزیلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / دلار نیوزیلند روز گذشته برابر با
1.4699 ریال
بود

قیمت دلار / دلار نیوزیلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / دلار نیوزیلند نسبت به روز گذشته
0.0017 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / دلار نیوزیلند برابر با 1.4684 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / دلار نیوزیلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.4699 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / دلار نیوزیلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.4678 ریال

قیمت دلار / دلار نیوزیلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 1.4689 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.04 درصدی یا 0.0007 ریال دلار / دلار نیوزیلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / دلار نیوزیلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / دلار نیوزیلند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 1.3949 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.25  درصدی یا 0.0733 ریال دلار / دلار نیوزیلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / دلار نیوزیلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 1.3963 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.14 درصدی یا 0.0719 ریال دلار / دلار نیوزیلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / دلار نیوزیلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 1.4019 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.72 درصدی یا 0.0663 ریال دلار / دلار نیوزیلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / دلار نیوزیلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 1.4122 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.96 درصدی یا 0.056 ریال دلار / دلار نیوزیلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / دلار نیوزیلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / دلار نیوزیلند برابر است با 2.5449 ریال که در تاریخ سه شنبه 1 آذر 1379  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.245516 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / دلار نیوزیلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.25 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار نیوزیلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.14 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.72 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / دلار نیوزیلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار نیوزیلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.96 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار نیوزیلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار نیوزیلند، 5.25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار نیوزیلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار نیوزیلند، 5.25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار نیوزیلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار نیوزیلند،  5.25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار نیوزیلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار نیوزیلند،  5.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار نیوزیلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار نیوزیلند،  5.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار نیوزیلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار نیوزیلند،  5.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / دلار نیوزیلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار نیوزیلند،  5.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / دلار نیوزیلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی