خبر

دلار / دلار نیوزیلند

USD/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.6849 1.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.6849 1.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.6849 1.05

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی