دلار / کرون نروژ

USD/NOK Ask
نرخ فعلی:: 8.4307 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 8.4307 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8.4307 0
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار / کرون نروژ در روز جاری

۰۷:۵۷:۱۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
8.4307 07:57:11 0.2809 3.33% 0.0002 - 0.0022 0.03% 0.1577 0.5693
8.7116 07:56:19 0.2809 3.33% 0.2811 3.33% 0.2831 3.36% 0.1232 0.2884
8.4307 07:50:17 - - 0.0002 - 0.0022 0.03% 0.1577 0.5693
8.4307 07:50:15 0.2809 3.33% 0.0002 - 0.0022 0.03% 0.1577 0.5693
8.7116 07:49:30 0.2809 3.33% 0.2811 3.33% 0.2831 3.36% 0.1232 0.2884
8.4307 07:43:13 0.2809 3.33% 0.0002 - 0.0022 0.03% 0.1577 0.5693
8.7116 07:42:24 0.2809 3.33% 0.2811 3.33% 0.2831 3.36% 0.1232 0.2884
8.4307 07:36:13 0.2809 3.33% 0.0002 - 0.0022 0.03% 0.1577 0.5693
8.7116 07:35:27 - - 0.2811 3.33% 0.2831 3.36% 0.1232 0.2884
8.7116 07:35:26 0.2809 3.33% 0.2811 3.33% 0.2831 3.36% 0.1232 0.2884
8.4307 00:37:14 0.0013 0.02% 0.0002 - 0.0022 0.03% 0.1577 0.5693
8.432 00:36:36 - - 0.0015 0.02% 0.0035 0.04% 0.1564 0.568
8.432 00:36:31 0.0013 0.02% 0.0015 0.02% 0.0035 0.04% 0.1564 0.568
8.4307 00:34:15 0.0014 0.02% 0.0002 - 0.0022 0.03% 0.1577 0.5693
8.4321 00:32:14 0.0038 0.05% 0.0016 0.02% 0.0036 0.04% 0.1563 0.5679
8.4359 00:30:19 - - 0.0054 0.06% 0.0074 0.09% 0.1525 0.5641
8.4359 00:30:19 0.0039 0.05% 0.0054 0.06% 0.0074 0.09% 0.1525 0.5641
8.432 00:29:19 0.0039 0.05% 0.0015 0.02% 0.0035 0.04% 0.1564 0.568
8.4359 00:29:14 0.0021 0.02% 0.0054 0.06% 0.0074 0.09% 0.1525 0.5641
8.4338 00:27:14 0.0008 0.01% 0.0033 0.04% 0.0053 0.06% 0.1546 0.5662
8.4346 00:25:16 - - 0.0041 0.05% 0.0061 0.07% 0.1538 0.5654
8.4346 00:25:15 0.0057 0.07% 0.0041 0.05% 0.0061 0.07% 0.1538 0.5654
8.4289 00:23:12 0.0031 0.04% 0.0016 0.02% 0.0004 - 0.1595 0.5711
8.432 00:22:30 0.0002 - 0.0015 0.02% 0.0035 0.04% 0.1564 0.568
8.4322 00:22:14 0.0019 0.02% 0.0017 0.02% 0.0037 0.04% 0.1562 0.5678
8.4303 00:17:12 0.0002 - 0.0002 - 0.0018 0.02% 0.1581 0.5697
8.4305 00:16:14 0.002 0.02% - - 0.002 0.02% 0.1579 0.5695
8.4285 00:15:39 - - 0.002 0.02% - - 0.1599 0.5715
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی