دلار / رینگیت مالزی

USD/MYR Ask
نرخ فعلی:: 4.072 0.44
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.072 0.44
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.072 0.44
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۴:۰۸:۱۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.072 14:08:10 0.001 0.02% 0.018 0.44% 0.002 0.05% 0.023 0.072
4.071 14:07:33 0.001 0.02% 0.019 0.47% 0.001 0.02% 0.024 0.071
4.072 14:06:11 0.001 0.02% 0.018 0.44% 0.002 0.05% 0.023 0.072
4.071 13:10:10 0.001 0.02% 0.019 0.47% 0.001 0.02% 0.024 0.071
4.072 12:25:09 - - 0.018 0.44% 0.002 0.05% 0.023 0.072
4.072 12:25:08 0.001 0.02% 0.018 0.44% 0.002 0.05% 0.023 0.072
4.073 12:14:26 0.002 0.05% 0.017 0.42% 0.003 0.07% 0.022 0.073
4.071 12:10:09 - - 0.019 0.47% 0.001 0.02% 0.024 0.071
4.071 12:10:09 0.003 0.07% 0.019 0.47% 0.001 0.02% 0.024 0.071
4.074 11:57:06 0.001 0.02% 0.016 0.39% 0.004 0.10% 0.021 0.074
4.073 11:56:12 0.001 0.02% 0.017 0.42% 0.003 0.07% 0.022 0.073
4.074 11:55:09 - - 0.016 0.39% 0.004 0.10% 0.021 0.074
4.074 11:55:08 0.001 0.02% 0.016 0.39% 0.004 0.10% 0.021 0.074
4.073 11:51:12 0.0015 0.04% 0.017 0.42% 0.003 0.07% 0.022 0.073
4.0745 11:43:08 0.0005 0.01% 0.0155 0.38% 0.0045 0.11% 0.0205 0.0745
4.075 11:42:15 0.0005 0.01% 0.015 0.37% 0.005 0.12% 0.02 0.075
4.0745 11:36:09 0.0005 0.01% 0.0155 0.38% 0.0045 0.11% 0.0205 0.0745
4.075 08:21:26 0.015 0.37% 0.015 0.37% 0.005 0.12% 0.02 0.075
4.09 08:15:08 - - - - 0.02 0.49% 0.005 0.09
4.09 08:15:07 0.015 0.37% - - 0.02 0.49% 0.005 0.09
4.075 08:14:24 0.015 0.37% 0.015 0.37% 0.005 0.12% 0.02 0.075
4.09 08:08:09 0.015 0.37% - - 0.02 0.49% 0.005 0.09
4.075 08:07:28 0.015 0.37% 0.015 0.37% 0.005 0.12% 0.02 0.075
4.09 08:01:22 0.015 0.37% - - 0.02 0.49% 0.005 0.09
4.075 08:00:55 - - 0.015 0.37% 0.005 0.12% 0.02 0.075
4.075 08:00:55 0.015 0.37% 0.015 0.37% 0.005 0.12% 0.02 0.075
4.09 07:57:07 0.015 0.37% - - 0.02 0.49% 0.005 0.09
4.075 07:56:25 0.015 0.37% 0.015 0.37% 0.005 0.12% 0.02 0.075
4.09 07:50:10 - - - - 0.02 0.49% 0.005 0.09
4.09 07:50:10 0.015 0.37% - - 0.02 0.49% 0.005 0.09
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی