دلار / کواچا مالاوی

USD/MWK Ask
نرخ فعلی:: 824.48 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 824.48 0.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 824.48 0.11

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / کواچا مالاوی

در حال حاضر قیمت دلار / کواچا مالاوی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / کواچا مالاوی
824.48 ریال
می باشد

قیمت دلار / کواچا مالاوی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / کواچا مالاوی روز گذشته برابر با
823.6 ریال
بود

قیمت دلار / کواچا مالاوی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / کواچا مالاوی نسبت به روز گذشته
0.88 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / کواچا مالاوی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / کواچا مالاوی برابر با 827.67 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / کواچا مالاوی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

833.23 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / کواچا مالاوی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

823.6 ریال

قیمت دلار / کواچا مالاوی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / کواچا مالاوی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 825.04 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.06 درصدی یا 0.56 ریال دلار / کواچا مالاوی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / کواچا مالاوی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / کواچا مالاوی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 823.1 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.16  درصدی یا 1.38 ریال دلار / کواچا مالاوی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / کواچا مالاوی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / کواچا مالاوی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 820.05 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.54 درصدی یا 4.43 ریال دلار / کواچا مالاوی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / کواچا مالاوی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / کواچا مالاوی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 813.26 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.37 درصدی یا 11.22 ریال دلار / کواچا مالاوی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / کواچا مالاوی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / کواچا مالاوی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 778.74 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.87 درصدی یا 45.74 ریال دلار / کواچا مالاوی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / کواچا مالاوی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / کواچا مالاوی برابر است با 834.8 ریال که در تاریخ پنجشنبه 15 آذر 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / کواچا مالاوی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / کواچا مالاوی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.001214 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / کواچا مالاوی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / کواچا مالاوی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.16 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / کواچا مالاوی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / کواچا مالاوی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.54 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / کواچا مالاوی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / کواچا مالاوی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.37 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / کواچا مالاوی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / کواچا مالاوی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.87 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کواچا مالاوی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.3  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کواچا مالاوی، 0.16 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کواچا مالاوی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کواچا مالاوی، 0.16 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کواچا مالاوی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کواچا مالاوی،  0.16 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کواچا مالاوی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کواچا مالاوی،  0.16 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کواچا مالاوی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کواچا مالاوی،  0.16 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کواچا مالاوی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کواچا مالاوی،  0.16 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کواچا مالاوی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کواچا مالاوی،  0.16 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / کواچا مالاوی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی