دلار / پاتاکا ماکائو

USD/MOP Ask
نرخ فعلی:: 8.028 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 8.028 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8.028 0.01

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / پاتاکا ماکائو

در حال حاضر قیمت دلار / پاتاکا ماکائو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / پاتاکا ماکائو 8.028 ریال می باشد

قیمت دلار / پاتاکا ماکائو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / پاتاکا ماکائو روز گذشته برابر با 8.027 ریال بود

قیمت دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به روز گذشته 0.001 ریال افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / پاتاکا ماکائو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / پاتاکا ماکائو برابر با 8.031 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / پاتاکا ماکائو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

8.032 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / پاتاکا ماکائو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

8.026 ریال

قیمت دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / پاتاکا ماکائو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 8.032 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.04 درصدی یا 0.004 ریال دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / پاتاکا ماکائو در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 8.041 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.16  درصدی یا 0.013 ریال دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / پاتاکا ماکائو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 8.024 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.04 درصدی یا 0.004 ریال دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / پاتاکا ماکائو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 8.026 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.02 درصدی یا 0.002 ریال دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / پاتاکا ماکائو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 7.996 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.4 درصدی یا 0.032 ریال دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / پاتاکا ماکائو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / پاتاکا ماکائو برابر است با 8.3202 ریال که در تاریخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / پاتاکا ماکائو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / پاتاکا ماکائو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / پاتاکا ماکائو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / پاتاکا ماکائو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.16 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / پاتاکا ماکائو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / پاتاکا ماکائو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.04 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / پاتاکا ماکائو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / پاتاکا ماکائو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.02 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / پاتاکا ماکائو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / پاتاکا ماکائو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.4 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.53  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پاتاکا ماکائو، 0.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پاتاکا ماکائو، 0.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پاتاکا ماکائو،  0.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پاتاکا ماکائو،  0.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پاتاکا ماکائو،  0.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پاتاکا ماکائو،  0.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / پاتاکا ماکائو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 51.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پاتاکا ماکائو،  0.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / پاتاکا ماکائو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین