دلار / پاتاکا ماکائو

USD/MOP Ask
نرخ فعلی:: 8.037 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 8.037 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8.037 0.06

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دلار / پاتاکا ماکائو

نمودار کندل‌استیک دلار / پاتاکا ماکائو در روز جاری

نمودار نوسانات دلار / پاتاکا ماکائو در روز جاری

مقایسه روند قیمت دلار / پاتاکا ماکائو در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دلار / پاتاکا ماکائو

اندیکاتورهای دلار / پاتاکا ماکائو