دلار / آریاری ماداسگار

USD/MGA Ask
نرخ فعلی:: 4,000 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4,000 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4,000 -
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

۱۵:۱۷:۱۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4,000 15:17:17 69.79 1.78% - - 42.74 1.08% - -
3,930.21 15:15:21 - - 69.79 1.78% 27.05 0.69% 69.79 69.79
3,930.21 15:15:20 69.79 1.78% 69.79 1.78% 27.05 0.69% 69.79 69.79
4,000 06:34:14 42.74 1.08% - - 42.74 1.08% - -
3,957.26 06:33:16 42.74 1.08% 42.74 1.08% - - 42.74 42.74
4,000 06:25:17 - - - - 42.74 1.08% - -
4,000 06:25:17 42.74 1.08% - - 42.74 1.08% - -
3,957.26 06:23:14 42.74 1.08% 42.74 1.08% - - 42.74 42.74
4,000 05:22:40 - - - - 42.74 1.08% - -
4,000 05:22:16 42.74 1.08% - - 42.74 1.08% - -
3,957.26 05:19:16 42.74 1.08% 42.74 1.08% - - 42.74 42.74
4,000 04:35:34 - - - - 42.74 1.08% - -
4,000 04:35:34 42.74 1.08% - - 42.74 1.08% - -
3,957.26 04:33:16 42.74 1.08% 42.74 1.08% - - 42.74 42.74
4,000 02:33:18 42.74 1.08% - - 42.74 1.08% - -
3,957.26 02:31:17 42.74 1.08% 42.74 1.08% - - 42.74 42.74
4,000 02:13:16 42.74 1.08% - - 42.74 1.08% - -
3,957.26 02:11:21 - - 42.74 1.08% - - 42.74 42.74
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی