دلار / آریاری ماداسگار

USD/MGA Ask
نرخ فعلی:: 3,773 0.33
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3,773 0.33
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3,773 0.33
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.73 ۲۰:۲۱:۴۵ 0.033 0.16% 20.73 20.666 20.71 0.73 20.697 20.697
DOG/EUSD Ask 0.6024 ۲۰:۵۲:۰۸ 0.0092 1.53% 0.6673 0.575 0.6179 - 0.6116 0.6116
HOT/USD Ask 0.0152 ۲۰:۵۲:۰۸ 0.0004 2.70% 0.0156 0.0146 0.015 - 0.0148 0.025
HRK/TRY Ask 132.7821 ۲۰:۴۲:۴۴ 0.0772 0.06% 133.7347 132.6739 132.692 2.7821 132.7521 134.2264
LIN/KUSD Ask 48.0576 ۲۰:۵۲:۰۸ 0.0758 0.16% 50.0055 45.8439 47.6593 9.0576 48.1334 48.1334
LUN/AUSD Ask 16.8029 ۲۰:۵۰:۱۲ 0.2554 1.52% 17.4146 16.3258 17.4146 0.8029 17.4702 17.4702
SAR/ETB Ask 11.4695 ۱۸:۴۲:۴۹ 0.0009 0.01% 11.4695 11.4695 11.4695 0.4695 11.4689 11.4689
USD/ZWL Ask 87.064 ۱۱:۰۰:۳۹ 0.423 0.49% 87.064 87.038 87.038 1.064 86.641 87.038
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۱۷ فروردین - - 0.0092 0.0092 0 - - 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0129 ۱۶:۵۷:۰۹ - - 0.013 0.0129 0.013 - 0.013 0.013
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0098 ۱۵ اردیبهشت - - 0.0098 0.0098 0 - 0.0098 0.0098
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 ۲۰:۵۰:۱۱ 0.0001 0.74% 0.0136 0.0135 0.0136 - - 0.0135
بات تایلند / پزو شیلی 22.46 ۲۰:۴۲:۴۳ 0.17 0.76% 22.67 22.43 22.62 0.54 22.83 22.93
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5363 ۲۰:۴۲:۴۶ 0.0048 0.31% 1.5432 1.5335 1.5421 0.4637 1.5491 1.5575
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0026 ۲۰:۴۲:۴۱ 0.0083 0.28% 3.0135 2.9978 3.0119 0.0026 3.0109 3.0109
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی