دلار / لئو مولداوی

USD/MDL Ask
نرخ فعلی:: 17.5718 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.5718 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.5718 0.01
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه دلار / لئو مولداوی

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.3987 ۱۶:۲۲:۴۸ 0.0732 0.88% 8.4009 8.3155 8.3222 0.3987 8.3742 8.3875
AZN/TRY Ask 5.6764 ۱۶:۲۲:۴۸ 0.0493 0.88% 5.6995 5.6216 5.6302 0.6764 5.6271 5.6271
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 9.085 ۱۶:۲۲:۵۰ 0.0756 0.84% 9.0865 9.0116 9.0153 0.085 9.0971 9.134
CNY/DZD Ask 21.475 ۱۶:۲۲:۵۱ 0.008 0.04% 21.581 21.441 21.466 0.475 21.561 21.561
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - -
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - -
HRK/TRY Ask 148.6918 ۱۶:۲۲:۵۳ 1.1031 0.75% 149.3361 147.0535 147.3064 9.6918 147.5887 147.5887
INR/KZT Ask 5.6836 ۱۶:۲۲:۵۴ 0.0134 0.24% 5.7124 5.6836 5.6962 0.3164 5.7078 5.7716
INR/RON Ask 0.0568 ۱۳:۴۳:۵۵ 0.0001 0.18% 0.0568 0.0568 0.0568 - 0.0569 0.0576
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 - - -
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 - - -
NGN/XOF Ask 1.3893 ۱۵:۲۲:۵۵ 0.0058 0.42% 1.3893 1.3833 1.3833 0.3893 1.3888 1.4001
PLN/BGN Ask 4.2548 ۱۶:۲۲:۴۹ 0.0043 0.10% 4.2567 4.2458 4.2503 0.2548 4.2865 4.3045
RON/HUF Ask 73.5774 ۱۶:۲۲:۵۳ 0.1251 0.17% 73.7645 73.5262 73.7234 0.5774 73.7025 73.7025
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی