خبر

دلار / دینار لیبی

USD/LYD Ask
نرخ فعلی:: 4.8339 0.33
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.8339 0.33

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.8339 0.33

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی