خبر

دلار / روپیه سریلانکا

USD/LKR Ask
نرخ فعلی:: 203 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 203 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 203 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی