دلار / دلار جزایر کیمن

USD/KYD Ask
نرخ فعلی:: 0.8324 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.8324 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.8324 0
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - 2,550,040
CNY/DZD Ask 20.716 ۵ مرداد - - 20.847 20.715 0 0.284 20.886 20.965
DOG/EUSD Ask 0.2039 ۰۵:۵۷:۰۹ 0.0022 1.09% 0.207 0.1997 0.202 - 0.2268 0.2471
HOT/USD Ask 0.0062 ۰۵:۵۷:۰۹ - - 0.0062 0.0058 0.0058 - 0.0066 0.0066
HRK/TRY Ask 134.917 ۰۵:۴۲:۵۵ 0.1515 0.11% 135.1787 134.8854 135.0393 1.083 135.0685 138.9272
LIN/KUSD Ask 19.3193 ۰۵:۵۷:۱۰ 0.5474 2.92% 19.5148 18.303 18.8489 1.3193 19.8686 20.1692
LUN/AUSD Ask 9.4556 ۰۵:۵۷:۱۰ 0.5574 6.26% 9.5426 8.1901 8.1901 2.4556 9.0744 9.0744
PLN/BGN Ask 4.2577 ۰۵:۴۲:۵۳ 0.0038 0.09% 4.2577 4.2546 4.2563 0.2577 4.2848 4.3134
RON/HUF Ask 73.1527 ۰۵:۴۲:۵۶ 0.0067 0.01% 73.1998 73.1325 73.1932 0.1527 73.6338 73.6338
SAR/ETB Ask 11.8573 ۰۳:۲۱:۵۸ 0.0016 0.01% 11.8586 11.8573 11.8586 0.1427 11.8589 11.8589
USD/BRL PTAX Ask 5.1669 ۵ مرداد - - 5.1863 5.1669 0 0.1669 5.1978 5.2516
USD/ZWL Ask 87.778 ۳۰ تیر - - 87.778 87.778 0 0.222 - 87.778
ZWL/ZAR Ask 0.1772 ۰۴:۴۳:۱۵ 0.0002 0.11% 0.1773 0.1771 0.1772 - 0.1773 0.1773
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۳۱ تیر - - 0.0092 0.0092 0 - 0.0092 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0125 ۴ مرداد - - 0.0126 0.0125 0 - 0.0125 0.0127
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی