خبر

دلار / دینار کویت

USD/KWD Ask
نرخ فعلی:: 0.3096 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3096 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3096 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی