خبر

دلار / ون کره جنوبی

USD/KRW Ask
نرخ فعلی:: 1,375.55 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1,375.55 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,375.55 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی