دلار / ریل کامبوج

USD/KHR Ask
نرخ فعلی:: 4,090 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4,090 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4,090 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / ریل کامبوج

در حال حاضر قیمت دلار / ریل کامبوج چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / ریل کامبوج
4,090 ریال
می باشد

قیمت دلار / ریل کامبوج روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / ریل کامبوج روز گذشته برابر با
4,090 ریال
بود

قیمت دلار / ریل کامبوج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / ریل کامبوج نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / ریل کامبوج در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / ریل کامبوج برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / ریل کامبوج به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,094.41 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / ریل کامبوج به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,077 ریال

قیمت دلار / ریل کامبوج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / ریل کامبوج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 4,087 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.07 درصدی یا 3 ریال دلار / ریل کامبوج نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / ریل کامبوج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / ریل کامبوج   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 4,088.41 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.03  درصدی یا 1.59 ریال دلار / ریل کامبوج نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / ریل کامبوج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / ریل کامبوج در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 4,089 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.02 درصدی یا 1 ریال دلار / ریل کامبوج نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / ریل کامبوج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / ریل کامبوج در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 4,080 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.24 درصدی یا 10 ریال دلار / ریل کامبوج نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / ریل کامبوج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / ریل کامبوج در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 4,058 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.78 درصدی یا 32 ریال دلار / ریل کامبوج نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / ریل کامبوج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / ریل کامبوج برابر است با 4,266. ریال که در تاریخ دوشنبه 14 تیر 1389  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / ریل کامبوج چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / ریل کامبوج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.294262 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / ریل کامبوج چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / ریل کامبوج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.03 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / ریل کامبوج چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / ریل کامبوج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.02 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / ریل کامبوج چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / ریل کامبوج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.24 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / ریل کامبوج چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / ریل کامبوج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.78 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ریل کامبوج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.14  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ریل کامبوج، 0.03 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ریل کامبوج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ریل کامبوج، 0.03 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ریل کامبوج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ریل کامبوج،  0.03 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ریل کامبوج نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ریل کامبوج،  0.03 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ریل کامبوج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 4.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ریل کامبوج،  0.03 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ریل کامبوج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 43.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ریل کامبوج،  0.03 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ریل کامبوج نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 0.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ریل کامبوج،  0.03 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / ریل کامبوج

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی