خبر

دلار / ین ژاپن

USD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 129.78 0.55
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 129.78 0.55

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 129.78 0.55

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی