خبر

دلار / ین ژاپن

USD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 157 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 157 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 157 0.04

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی