دلار / ریال ایران

USD/IRR Ask
نرخ فعلی:: 42,210 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 42,210 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 42,210 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دلار / ریال ایران

نمودار کندل‌استیک دلار / ریال ایران در روز جاری

نمودار نوسانات دلار / ریال ایران در روز جاری

مقایسه روند قیمت دلار / ریال ایران در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دلار / ریال ایران

اندیکاتورهای دلار / ریال ایران