خبر

دلار / روپیه هند

USD/INR Ask
نرخ فعلی:: 83.519 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 83.519 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 83.519 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی