خبر

دلار / روپیه اندونزی

USD/IDR Ask
نرخ فعلی:: 16,469.5 1.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 16,469.5 1.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 16,469.5 1.1

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی