دلار / فورینت مجارستان

USD/HUF Ask
نرخ فعلی:: 310.27 0.22
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 310.27 0.22
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 310.27 0.22
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی