دلار / کونا کرواسی

USD/HRK Ask
نرخ فعلی:: 6.4492 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.4492 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.4492 0.07
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۵۰:۰۶

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 6.4492
بالاترین قیمت روز 6.4542
پایین ترین قیمت روز 6.4263
بیشترین مقدار نوسان روز 0.03
درصد بیشترین نوسان روز 0.03%
نرخ بازگشایی بازار 6.4514
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۱:۵۰:۰۶
نرخ روز گذشته 6.4536
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.07%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0044
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
14,248,816 ریال
سکه
14,557,632 ریال
دلار
13,218,095 ریال
یورو
13,918,423 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0252 0.3892% 1399/07/03
یک ماه 0.1257 1.9878% 1399/06/11
شش ماه 0.4807 6.9366% 1399/01/13
یک سال 0.3312 4.8847% 1398/07/09
سه سال 0.1053 1.6599% 1396/07/08
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 6.46
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 6.44
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 6.43
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 6.41
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 6.38
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 6.47
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 6.62

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 6.47
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 6.45
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 6.41
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 6.39
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 6.37
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 6.49
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 6.70

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 6.40 6.41 6.41 6.40 -
حمایت 2 (S2) 6.41 6.42 6.41 6.41 -
حمایت 1 (S1) 6.43 6.43 6.41 6.43 6.42
نقطه پیوت (PP) 6.44 6.44 6.44 6.44 6.43
مقاومت 1 (R1) 6.46 6.45 6.47 6.46 6.45
مقاومت 2 (R2) 6.47 6.46 6.48 6.47 -
مقاومت 3 (R3) 6.48 6.47 6.48 6.49 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/07/9 6.4306 6.4240 6.4686 6.4536 0.35% 0.0225
1399/07/8 6.4762 6.4278 6.4906 6.4311 0.70% 0.045
1399/07/7 6.4909 6.4683 6.4960 6.4761 0.28% 0.018
1399/07/5 6.4963 6.4941 6.4963 6.4941 0.03% 0.0017
1399/07/4 6.4720 6.4670 6.5025 6.4958 0.33% 0.0214
1399/07/3 6.4819 6.4552 6.4956 6.4744 0.05% 0.003
1399/07/2 6.4453 6.4088 6.4830 6.4774 0.50% 0.0325
1399/07/1 6.4096 6.3635 6.4537 6.4449 0.53% 0.0337
1399/06/31 6.3568 6.3557 6.4299 6.4112 0.59% 0.0378
1399/06/29 6.3666 6.3649 6.3734 6.3734 0.06% 0.0036
1399/06/28 6.3687 6.3568 6.4130 6.3698 0.03% 0.0016
1399/06/27 6.3887 6.3612 6.4243 6.3682 0.40% 0.0256
1399/06/26 6.3636 6.3442 6.3963 6.3938 0.49% 0.0312
1399/06/25 6.3521 6.3354 6.3683 6.3626 0.16% 0.01
1399/06/24 6.3614 6.3415 6.3698 6.3526 0.27% 0.0172
1399/06/23 6.3698 6.3698 6.3698 6.3698 0.01% 0.0004
1399/06/21 6.3809 6.3510 6.3828 6.3694 0.22% 0.014
1399/06/20 6.3827 6.3292 6.3945 6.3834 - 0.0003
1399/06/19 6.38 6.3698 6.4079 6.3831 0.24% 0.0154
1399/06/18 6.3815 6.3741 6.4038 6.3985 0.27% 0.0175
1399/06/17 6.3677 6.3650 6.3835 6.3810 0.14% 0.0091
1399/06/16 6.3719 6.3719 6.3719 6.3719 0.01% 0.0005
1399/06/15 6.3687 6.3666 6.3719 6.3714 0.08% 0.0048
1399/06/14 6.3629 6.3569 6.4022 6.3666 0.08% 0.0054
1399/06/13 6.3651 6.3187 6.3899 6.3612 0.08% 0.0054
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
6.4492 01:50:06 - - 0.0044 0.07%
6.4492 01:50:06 0.0006 0.01% 0.0044 0.07%
6.4498 01:49:14 0.0006 0.01% 0.0038 0.06%
6.4492 01:44:05 0.0028 0.04% 0.0044 0.07%
6.452 01:29:05 0.0011 0.02% 0.0016 0.02%
6.4531 01:28:13 0.0011 0.02% 0.0005 0.01%
6.452 01:14:13 0.0016 0.02% 0.0016 0.02%
6.4536 01:08:05 0.0022 0.03% - -
6.4514 01:07:13 0.0022 0.03% 0.0022 0.03%
6.4536 01:01:06 0.0022 0.03% - -
6.4514 01:00:20 - - 0.0022 0.03%
6.4514 01:00:19 0.0022 0.03% 0.0022 0.03%
6.4536 00:57:05 0.0016 0.02% - -
6.452 00:56:07 0.0016 0.02% 0.0016 0.02%
6.4536 00:43:05 0.0006 0.01% - -
6.4542 00:42:08 0.0028 0.04% 0.0006 0.01%
6.4514 00:36:04 0.0028 0.04% 0.0022 0.03%
6.4542 00:35:09 - - 0.0006 0.01%
6.4542 00:35:08 0.0028 0.04% 0.0006 0.01%
6.4514 00:29:04 0.0251 0.39% 0.0022 0.03%
6.4263 00:28:14 0.0251 0.39% 0.0273 0.42%
6.4514 00:22:04 0.0251 0.39% 0.0022 0.03%
6.4263 00:21:14 0.0251 0.39% 0.0273 0.42%
6.4514 00:15:06 - - 0.0022 0.03%
6.4514 00:15:05 0.0011 0.02% 0.0022 0.03%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی