خبر

دلار / دلار هنگ کنگ

USD/HKD Ask
نرخ فعلی:: 7.8116 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 7.8116 0

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.8116 0

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی