خبر

دلار / دلار هنگ کنگ

USD/HKD Ask
نرخ فعلی:: 7.8378 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 7.8378 0.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.8378 0.11

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی