دلار / سدی غنا

USD/GHS Ask
نرخ فعلی:: 6.245 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.245 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.245 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دلار / سدی غنا

نمودار کندل‌استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار نوسانات دلار / سدی غنا در روز جاری

مقایسه روند قیمت دلار / سدی غنا در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دلار / سدی غنا

اندیکاتورهای دلار / سدی غنا