خبر

دلار / پوند انگلیس

USD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.7456 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7456 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7456 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی