دلار / پوند مصر

USD/EGP Ask
نرخ فعلی:: 19.18 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 19.18 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 19.18 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی