دلار / پوند مصر

USD/EGP Ask
نرخ فعلی:: 15.76 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 15.76 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 15.76 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دلار / پوند مصر

نمودار کندل‌استیک دلار / پوند مصر در روز جاری

نمودار نوسانات دلار / پوند مصر در روز جاری

مقایسه روند قیمت دلار / پوند مصر در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دلار / پوند مصر

اندیکاتورهای دلار / پوند مصر