دلار / فرانک جیبوتی

USD/DJF Ask
نرخ فعلی:: 178.55 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 178.55 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 178.55 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی