خبر

دلار / کرونا چک

USD/CZK Ask
نرخ فعلی:: 22.513 0.6
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 22.513 0.6

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 22.513 0.6

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی