دلار / یوان چین

USD/CNY Ask
نرخ فعلی:: 6.466 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.466 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.466 0
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۶:۳۶:۱۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
6.466 06:36:11 0.0009 0.01% 0.0001 - 0.0016 0.02% 0.0253 0.466
6.4651 06:35:22 - - 0.001 0.02% 0.0025 0.04% 0.0262 0.4651
6.4651 06:35:21 0.0003 - 0.001 0.02% 0.0025 0.04% 0.0262 0.4651
6.4648 06:34:09 0.0001 - 0.0013 0.02% 0.0028 0.04% 0.0265 0.4648
6.4649 06:31:11 0.0003 - 0.0012 0.02% 0.0027 0.04% 0.0264 0.4649
6.4652 06:29:09 0.0001 - 0.0009 0.01% 0.0024 0.04% 0.0261 0.4652
6.4651 06:28:17 0.0001 - 0.001 0.02% 0.0025 0.04% 0.0262 0.4651
6.4652 06:27:09 0.0001 - 0.0009 0.01% 0.0024 0.04% 0.0261 0.4652
6.4653 06:23:09 0.0001 - 0.0008 0.01% 0.0023 0.04% 0.026 0.4653
6.4654 06:22:08 0.0005 0.01% 0.0007 0.01% 0.0022 0.03% 0.0259 0.4654
6.4659 06:21:39 0.0005 0.01% 0.0002 - 0.0017 0.03% 0.0254 0.4659
6.4654 06:20:11 - - 0.0007 0.01% 0.0022 0.03% 0.0259 0.4654
6.4654 06:20:11 0.0005 0.01% 0.0007 0.01% 0.0022 0.03% 0.0259 0.4654
6.4659 06:18:09 0.0001 - 0.0002 - 0.0017 0.03% 0.0254 0.4659
6.466 06:15:12 - - 0.0001 - 0.0016 0.02% 0.0253 0.466
6.466 06:15:11 0.0001 - 0.0001 - 0.0016 0.02% 0.0253 0.466
6.4661 06:14:48 0.0002 - - - 0.0015 0.02% 0.0252 0.4661
6.4659 06:13:09 0.0006 0.01% 0.0002 - 0.0017 0.03% 0.0254 0.4659
6.4665 06:09:11 0.0011 0.02% 0.0004 0.01% 0.0011 0.02% 0.0248 0.4665
6.4676 06:08:10 0.0015 0.02% 0.0015 0.02% - - 0.0237 0.4676
6.4661 06:07:54 0.0015 0.02% - - 0.0015 0.02% 0.0252 0.4661
6.4676 06:06:11 - - 0.0015 0.02% - - 0.0237 0.4676
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی