دلار / یوان چین

USD/CNY Ask
نرخ فعلی:: 6.503 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.503 0.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.503 0.14
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - 2,550,040
CNY/DZD Ask 20.732 ۱۱:۴۹:۴۲ 0.016 0.08% 20.737 20.722 20.725 0.268 20.886 20.965
DOG/EUSD Ask 0.2053 ۱۲:۰۱:۲۰ 0.0036 1.78% 0.2083 0.1997 0.202 - 0.2268 0.2471
HOT/USD Ask 0.0062 ۱۲:۰۱:۲۱ - - 0.0063 0.0058 0.0058 - 0.0066 0.0066
HRK/TRY Ask 134.9689 ۱۱:۴۹:۴۶ 0.0996 0.07% 135.1787 134.8242 135.0393 1.0311 135.0685 138.9272
LIN/KUSD Ask 19.2187 ۱۲:۰۱:۲۱ 0.4468 2.38% 19.9263 18.303 18.8489 1.2187 19.8686 20.1692
LUN/AUSD Ask 9.3034 ۱۲:۰۱:۲۱ 0.4052 4.55% 9.5426 8.1901 8.1901 2.3034 9.0744 9.0744
PLN/BGN Ask 4.2539 ۱۱:۴۹:۴۲ - - 4.2577 4.2539 4.2563 0.2539 4.2848 4.3134
RON/HUF Ask 73.0356 ۱۱:۴۹:۴۵ 0.1238 0.17% 73.1998 73.0076 73.1932 0.0356 73.6338 73.6338
SAR/ETB Ask 11.8592 ۱۰:۴۳:۱۰ 0.0003 - 11.8615 11.8573 11.8586 0.1408 11.8589 11.8589
USD/BRL PTAX Ask 5.1669 ۵ مرداد - - 5.1863 5.1669 0 0.1669 5.1978 5.2516
USD/ZWL Ask 87.781 ۱۱:۲۲:۱۳ 0.003 - 87.781 87.781 87.781 0.219 - 87.778
ZWL/ZAR Ask 0.1774 ۱۱:۴۹:۴۶ 0.0004 0.23% 0.1774 0.1771 0.1772 - 0.1773 0.1773
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۳۱ تیر - - 0.0092 0.0092 0 - 0.0092 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0125 ۴ مرداد - - 0.0126 0.0125 0 - 0.0125 0.0127
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی