دلار / فرانک سوییس

USD/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.9296 0.39
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.9296 0.39
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.9296 0.39
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۷:۱۱:۲۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.9296 17:11:20 0.0004 0.04% 0.0036 0.39% 0.0036 0.39% 0.0032 0.0704
0.9292 17:09:15 0.0003 0.03% 0.0032 0.35% 0.0032 0.35% 0.0028 0.0708
0.9289 17:08:44 0.0002 0.02% 0.0029 0.31% 0.0029 0.31% 0.0025 0.0711
0.9291 17:08:18 0.0003 0.03% 0.0031 0.33% 0.0031 0.33% 0.0027 0.0709
0.9288 17:05:19 - - 0.0028 0.30% 0.0028 0.30% 0.0024 0.0712
0.9288 17:05:19 0.001 0.11% 0.0028 0.30% 0.0028 0.30% 0.0024 0.0712
0.9278 17:03:23 0.0011 0.12% 0.0018 0.19% 0.0018 0.19% 0.0014 0.0722
0.9289 17:02:48 - - 0.0029 0.31% 0.0029 0.31% 0.0025 0.0711
0.9289 17:02:46 0.0009 0.10% 0.0029 0.31% 0.0029 0.31% 0.0025 0.0711
0.928 17:01:23 0.0004 0.04% 0.002 0.22% 0.002 0.22% 0.0016 0.072
0.9284 16:59:15 0.0004 0.04% 0.0024 0.26% 0.0024 0.26% 0.002 0.0716
0.9288 16:57:13 0.0003 0.03% 0.0028 0.30% 0.0028 0.30% 0.0024 0.0712
0.9285 16:57:07 0.0004 0.04% 0.0025 0.27% 0.0025 0.27% 0.0021 0.0715
0.9289 16:55:18 - - 0.0029 0.31% 0.0029 0.31% 0.0025 0.0711
0.9289 16:55:18 0.0001 0.01% 0.0029 0.31% 0.0029 0.31% 0.0025 0.0711
0.9288 16:53:15 0.0003 0.03% 0.0028 0.30% 0.0028 0.30% 0.0024 0.0712
0.9285 16:50:24 0.0002 0.02% 0.0025 0.27% 0.0025 0.27% 0.0021 0.0715
0.9283 16:45:21 - - 0.0023 0.25% 0.0023 0.25% 0.0019 0.0717
0.9283 16:45:19 0.0003 0.03% 0.0023 0.25% 0.0023 0.25% 0.0019 0.0717
0.928 16:44:16 0.0013 0.14% 0.002 0.22% 0.002 0.22% 0.0016 0.072
0.9293 16:43:31 0.0013 0.14% 0.0033 0.36% 0.0033 0.36% 0.0029 0.0707
0.928 16:43:16 0.0003 0.03% 0.002 0.22% 0.002 0.22% 0.0016 0.072
0.9283 16:40:18 - - 0.0023 0.25% 0.0023 0.25% 0.0019 0.0717
0.9283 16:40:18 0.0002 0.02% 0.0023 0.25% 0.0023 0.25% 0.0019 0.0717
0.9285 16:37:15 0.0008 0.09% 0.0025 0.27% 0.0025 0.27% 0.0021 0.0715
0.9293 16:36:48 - - 0.0033 0.36% 0.0033 0.36% 0.0029 0.0707
0.9293 16:36:47 0.0008 0.09% 0.0033 0.36% 0.0033 0.36% 0.0029 0.0707
0.9285 16:34:14 0.0002 0.02% 0.0025 0.27% 0.0025 0.27% 0.0021 0.0715
0.9287 16:32:16 0.0006 0.06% 0.0027 0.29% 0.0027 0.29% 0.0023 0.0713
0.9293 16:29:38 - - 0.0033 0.36% 0.0033 0.36% 0.0029 0.0707
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی