خبر

دلار / دلار کانادا

USD/CAD Ask
نرخ فعلی:: 1.375 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.375 0.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.375 0.16

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی