دلار / دلار باهاماس

USD/BSD Ask
نرخ فعلی:: 1.0052 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.0052 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.0052 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی