دلار / بولیویانو بولیوی

USD/BOB Ask
نرخ فعلی:: 6.98 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.98 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.98 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دلار / بولیویانو بولیوی

نمودار کندل‌استیک دلار / بولیویانو بولیوی در روز جاری

نمودار نوسانات دلار / بولیویانو بولیوی در روز جاری

مقایسه روند قیمت دلار / بولیویانو بولیوی در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دلار / بولیویانو بولیوی

اندیکاتورهای دلار / بولیویانو بولیوی