دلار آمریکا / دینار بحرین

USD/BHD Bid
نرخ فعلی:: 0.3769 -
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: : 0.3769 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3769 -
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه دلار آمریکا / دینار بحرین

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Bid 8.2835 ۲۴ مهر - - 8.2835 8.2801 0 0.2835 8.308 8.308
AZN/TRY Bid 5.4179 ۲۴ مهر - - 5.4316 5.4179 0 0.4179 5.4179 5.4179
CAD/BWP Bid 9.0231 ۲۴ مهر - - 9.0231 9.0231 0 0.0231 9.0476 9.0476
CNH/JPY Bid 17.7506 ۲۴ مهر - - 17.7518 17.7506 0 0.7506 17.7506 17.7506
CNY/DZD Bid 21.269 ۲۴ مهر - - 21.269 21.269 0 0.269 21.276 21.276
HRK/TRY Bid 142.6282 ۲۴ مهر - - 142.9996 142.6282 0 5.6282 142.6598 142.6598
INR/KZT Bid 5.6715 ۲۴ مهر - - 5.6715 5.6715 0 0.3285 5.6756 5.7894
INR/RON Bid 0.0568 ۲۳ مهر - - 0.0569 0.0568 0 - 0.0569 0.0576
NGN/XOF Bid 1.3665 ۲۳ مهر - - 1.3869 1.3619 0 0.3665 1.3715 1.3794
PLN/BGN Bid 4.2755 ۲۴ مهر - - 4.279 4.2755 0 0.2755 4.2812 4.2956
RON/HUF Bid 72.6006 ۲۴ مهر - - 72.6406 72.6006 0 0.6006 72.6771 72.807
SAR/ETB Bid 12.4528 ۲۳ مهر - - 12.4528 12.4528 0 0.4528 12.4528 12.4528
TND/MAD Bid 3.2366 ۲۴ مهر - - 3.2366 3.2366 0 0.2366 3.2366 3.2381
TND/MXN Bid 7.27 ۲۴ مهر - - 7.27 7.1977 0 0.27 7.4039 7.4039
TRY/AZN Bid 0.1822 ۲۴ مهر - - 0.1825 0.1822 0 - 0.1879 0.1961
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی