دلار / لو بلغارستان

USD/BGN Ask
نرخ فعلی:: 1.7346 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.7346 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.7346 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد دلار / لو بلغارستان

۱۲ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار / لو بلغارستان - 0.0063 0.0421 0.1272 0.1229 0.0035

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2654
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2654
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2654
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2654
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.3%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی