دلار / مارک بوسنی و هرزگوین

USD/BAM Ask
نرخ فعلی:: 1.6745 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.6745 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.6745 -
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه دلار / مارک بوسنی و هرزگوین

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.336 ۲۱:۴۳:۴۲ 0.0127 0.15% 8.3952 8.3056 8.3442 0.336 8.3875 8.3875
AZN/TRY Ask 5.5013 ۲۲:۲۲:۴۶ 0.028 0.51% 5.5067 5.466 5.4786 0.5013 5.4888 5.4888
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 9.0766 ۲۲:۲۲:۴۷ 0.0176 0.19% 9.1575 9.054 9.092 0.0766 9.134 9.134
CNY/DZD Ask 21.385 ۲۲:۲۲:۴۸ 0.011 0.05% 21.398 21.342 21.373 0.385 21.498 21.498
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - -
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - -
HRK/TRY Ask 144.0888 ۲۲:۲۲:۵۰ 0.8715 0.61% 144.3596 143.032 143.3564 6.0888 143.6222 143.6222
INR/KZT Ask 5.6578 ۱۹:۰۲:۵۸ 0.0261 0.46% 5.6707 5.6478 5.67 0.3422 5.6878 5.7941
INR/RON Ask 0.0566 ۱۹:۴۳:۴۶ 0.0003 0.53% 0.0568 0.0566 0.0568 - 0.057 0.0576
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 - - -
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 - - -
NGN/XOF Ask 1.3832 ۱۹:۴۳:۴۷ 0.0038 0.27% 1.3933 1.3729 1.3869 0.3832 1.3945 1.4001
PLN/BGN Ask 4.2659 ۲۲:۲۲:۴۶ 0.0187 0.44% 4.2977 4.2622 4.287 0.2659 4.2865 4.3045
RON/HUF Ask 73.1779 ۲۲:۲۲:۵۰ 0.3762 0.52% 73.2908 72.7785 72.7876 1.1779 72.887 72.9877
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی